Nieuwe medewerker: ​​Fabienne van Rossenberg

Graag stellen we onze nieuwe collega Fabienne voor, zij is adviseur maatschappelijke vernieuwing bij Kennisland. Ze wil maatschappelijke problemen oplossen door oprechte interesse in de ander. En dat is niet vanzelfsprekend. Te vaak ziet zij bijvoorbeeld hoe goedbedoeld beleid faalt omdat er niet eerst aandachtig en zonder oordelen is bevraagd en geluisterd.


header_img
Fabienne van Rossenberg

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Fabienne van Rossenberg
11 oktober 2022

Wat hebben mensen die problemen ervaren nodig? Wat zien zij zelf voor oplossingen? Fabienne is ervan overtuigd dat de kans van slagen het grootst is als we degenen om wie het gaat vanaf het begin betrekken bij het ontwerpen van oplossingen. 

Fabienne is gefascineerd door het gedrag van mensen. Tijdens haar bachelor Psychobiologie++PsychobiologieBij Psychobiologie bestudeer je de werking van het brein op alle niveaus: van molecuul tot de menselijke geest. Je leert hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd, hoe neuronen werken en wat de relatie is tussen het brein en menselijk gedrag. en onderzoeksmaster Brain and Cognitive Sciences++Brain and Cognitive SciencesBij Brain and Cognitive Sciences bestudeer je menselijk gedrag vanuit meerdere disciplines, waaronder neurowetenschappen, psychologie, filosofie en computerwetenschappen. zocht ze naar biologische verklaringen voor gedrag en ontwikkelde ze een speciale interesse in de hersenontwikkeling van jongeren. Gaandeweg raakte ze echter steeds gefrustreerder over de grote kloof tussen wetenschap en maatschappij. Prachtige onderzoeken met veel potentie voor maatschappelijke impact zijn alleen beschikbaar voor wetenschappers of in onbegrijpelijke taal opgeschreven. Daarom zoekt Fabienne naar manieren om wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar te brengen.  

Lees meer over Fabienne

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-fabienne-van-rossenberg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerker-fabienne-van-rossenberg/