Onderwijs Pioniers-jaar van start in Freedomlab

Komend schooljaar gaan 45 leraren hun ideeën voor beter onderwijs lanceren. Volg deze Pioniers door het jaar heen via de blogs op de website www.onderwijspioniers.nl.


header_img
Onderwijs Pioniers in Freedomlab

Maker: Kimon Moerbeek, Kennisland

Rechten:

Download
Pioniers maken Rich Pictures
21 september 2015

Vijfenveertig leraren uit alle sectoren (PO, VO en MBO) en alle hoeken van Nederland zijn op woensdag 16 september begonnen aan een spannend Pioniers-avontuur++AchtergrondLees meer over Onderwijs Pioniers en pionierende leraren.. Komend schooljaar gaan zij hun ideeën voor beter onderwijs lanceren op hun eigen school en in sommige gevallen zelfs daarbuiten.

Dat ze toppen en dalen zullen tegenkomen als initiatiefnemers van vernieuwing op hun eigen school werd hen alvast verteld door leraar van het jaar Femke Cools. Zij vertelde in een inspirerend maar ook realistisch openingsverhaal over haar ervaringen als leraar en vernieuwer. Kleine stappen nemen en van elke stap, al dan niet succesvol, een beetje kunnen genieten als onderdeel van je eigen leerproces is cruciaal volgens Femke. Mislukken kan eigenlijk niet. Wat wel kan is totaal ergens anders uitkomen dan je verwacht. Sterker, dat is vrijwel zeker wat er zal gebeuren, aldus Femke.

Hoewel bijna alle aanwezigen al een lange schooldag, en soms een lange reis, achter de rug hadden gingen de Pioniers na het verhaal van Femke pas echt met hun initiatief aan de slag. TijdensMislukken kan eigenlijk niet. Wat wel kan is totaal ergens anders uitkomen dan je verwacht. Sterker, dat is vrijwel zeker wat er zal gebeuren. een speeddate pitchten de Pioniers hun initiatief aan minimaal vijf collega’s met als doel relevante nieuwe contacten te leggen én goede feedback te krijgen op hun plannen. Die plannen variëren van scrum voor basisschoolleerlingen tot nieuwe vormen om te leren rekenen, van ideeën om beter samen te werken tot een nieuwe aanpak voor kunst- en cultuuronderwijs.   

Tijdens het laatste deel van de dag, inmiddels avond, doken de Pioniers onder bezielende leiding van de Pionierscoaches dieper in elkaars ideeën door het maken van zogenaamde ‘Rich Pictures’. Hierop wordt de sociale context van hun initiatief gevisualiseerd: wie zijn de betrokkenen, hoe verhouden ze zich tot mijn initiatief en hoe betrek ik ze als dat nodig is? Uit ervaring blijkt immers dat de meest succesvolle Pioniers vooral hun omgeving mede-eigenaar weten te maken van hun ideeën. Tot slot werd door de coaches het Pionierscanvas++Gebruik het canvasKlik hier en maak een kopie om zelf in te werken. geïntroduceerd. Het canvas, door elke leraar die iets wil vernieuwen op diens school te gebruiken, geeft houvast doordat hier de vragen geformuleerd staan op basis van de ervaring van bijna 150 voorgangers. Dit canvas is, naast het budget, het netwerk en de Pioniersdagen, één van de hulpmiddelen die de Pioniers zullen ondersteunen tijdens hun poging hun onderwijsomgeving nóg beter te maken.

De mooiste samenvatting van de Pioniersdag kwam van een Pionier die zei: ik kwam doodmoe aan en ik ging aan het eind van de avond vol energie weer weg!De mooiste samenvatting van de Pioniersdag kwam van een Pionier die zei: ik kwam doodmoe aan en ik ging aan het eind van de avond vol energie weer weg!

Volg de Pioniers door het jaar heen via de blogs op de website www.onderwijspioniers.nl. Ook de Pioniers van voorgaande edities zijn hier te vinden.

Let op!

Tijdens het aanstaande lerarencongres op 7 oktober opent het LerarenOntwikkelFonds, een voortzetting van het Pioniersprogramma in vernieuwde vorm. Alle leraren in Nederland kunnen een budget aanvragen voor een eigen idee en worden ondersteund tijdens hun innovatieproces. Tijdens het congres is er gelegenheid om een workshop te volgen die je helpt bij de aanvraag.

Onderwijs Pioniers is een programma van de Onderwijscoöperatie en Kennisland en wordt mede mogelijk gemaakt door het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, VOION en SOM.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-jaar-van-start-in-freedomlab/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onderwijs-pioniers-jaar-van-start-in-freedomlab/