Update scenario’s InnovatieImpuls Onderwijs

Samen met onderwijsvernieuwers scherpen we de scenario’s voor verduurzaming en stimulering van de IIO-innovatiebeweging aan en werken we ze verder uit. In dit artikel vertellen we wat er de afgelopen tijd is gedaan en wat er nog staat te gebeuren.


20 mei 2016

“Dit is onderwijs maken!” Met deze woorden sloot Innovatiebrigadier Karin Vriend, unitbegeleider bij SBO Merlijn, onze testmiddag af. Karin is één van de onderwijsvernieuwers die wij spreken over de IIO Scenario’s: het verduurzamen en stimuleren van de innovatiebeweging die uit IIO ontstaan is. Samen met onderwijsvernieuwers scherpen we de scenario’s aan en werken we ze verder uit. In dit artikel vertellen we wat er de afgelopen tijd is gedaan, wat er nog staat te gebeuren, en hoe betrokkenen als Karin daaraan bijdragen.

Prototype-aanpak samen met onderwijsveld

InnovatieImpuls Onderwijs startte in 2012 vanuit het geloof in de kracht van innoveren van binnenuit. We werkten samen aan ideeën voor vernieuwing met diegenen die dagelijks met onderwijs te maken hebben: leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en bestuurders. Dit is ook het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de scenario’s. We doen aan prototyping en werken iteratief: dit houdt in dat we prototypes ontwikkelen, deze direct testen met mensen uit het onderwijsveld en op basis van de feedback steeds verbeteren, tot we een eindproduct hebben dat aansluit op de behoefte van onderwijsprofessionals.

Als je kijkt naar de afbeelding hieronder, dan zie je een innovatiecyclus die begint bij een uitdaging en eindigt bij uitwisseling van de innovatie met anderen. Met de aanpak van de scenario’s volgen wij die cyclus zelf ook. Je zou kunnen zeggen dat we bij de scenario’s nu zijn beland bij de fases ‘testen’, ‘toch niet’ en ‘verduurzamen’.

Hoe vernieuw je onderwijs? Vijf terugkerende thema’s en innovatiecyclus.
Onderwijsvernieuwing

Hoe vernieuw je onderwijs? Vijf terugkerende thema’s en innovatiecyclus.

Maker: Kennisland (Belle)

Rechten:

Download
Hoe vernieuw je onderwijs? Vijf terugkerende thema’s en innovatiecyclus.

Ontwikkeling scenario’s

In februari hebben weWij werken samen aan vernieuwing met mensen die dagelijks met het onderwijs te maken hebben. voor elk scenario een prototype ontwikkeld. Zo werken we bijvoorbeeld aan een serie schetsen van de pagina’s en knoppen van het digitale platform, of brengen we in kaart hoe brigadiers nadat IIO eindigt hun brigadiersschap in willen vullen. Op verschillende momenten legden we de scenario’s voor aan testgebruikers: tijdens testmiddagen, telefonische interviews met onderwijsvernieuwers, een trainingsmiddag voor nieuwe innovatiebrigadiers en een sessie met een schoolbestuur.

In interviews en testgesprekken hebben we veel nuttige feedback en constructieve ideeën ontvangen over de scenario’s. De interviews en testgesprekken hebben we geanalyseerd en brachten ons inzicht in patronen. Bovendien kregen we een indicatie van welke ontwikkelingsrichtingen per scenario het breedst gedragen zijn. De analyse is vervolgens verwerkt in nieuwe prototypes.

We zijn vanaf het begin in gesprek met mogelijke kartrekkers. Dit zijn organisaties uit het onderwijsveld die interesse hebben getoond in de scenario’s, zoals de Onderwijscoöperatie, de PO- en VO-raad en Steunpunt Opleidingsscholen. Zij adviseren in de ontwikkeling van de scenario’s en blijven mogelijk een rol spelen wanneer IIO is afgerond. Op deze manier waarborgen we dat de scenario’s straks ook daadwerkelijk op een zinvolle manier ingezet kunnen worden in het onderwijsveld.

Prototype digitaal platform kennisuitwisseling tussen scholen.
Prototype

Prototype digitaal platform kennisuitwisseling tussen scholen.

Maker: Kennisland (Tessa en Belle)

Rechten:

Download
Prototype digitaal platform kennisuitwisseling tussen scholen.

In de eerste maanden van het project zijn we erachter gekomen dat een kaartspel++Van vier naar drieWij zijn begonnen met vier scenario’s waarvan er nu nog drie over zijn die we voor de zomer gaan realiseren. Hier kun je meer lezen over onze oorspronkelijke scenario’s. dat leraren aan het denken kan zetten over onderwijsinnovatie lastig te ontwikkelen is in de periode van een halfjaar. Daarom hebben we besloten om dit idee te laten varen en ons nu alleen op de andere scenario’s te focussen. In de periode tot de zomer gaan wij, samen met testgebruikers en mogelijke kartrekkers, verder met de ontwikkeling van de overige drie scenario’s.

Hoe nu verder?

Op dit moment werken we aan nieuwe prototypes voor onze drie scenario’s. De nieuwe prototypes testen we weer met mensen en partijen uit het onderwijsveld. We zijn in gesprek met onderwijspartijen die de brigadiers in hun netwerk willen opnemen. We bouwen na een papieren prototype nu een digitaal prototype voor het digitale platform en we schrijven onze eerste publicatie om samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen in de spotlights te zetten. De scenario’s beginnen steeds concreter vorm te krijgen en we gaan meer richting het verduurzamen en uitwisselen.

Op 18 mei 2016 gaan we opnieuw in gesprek met OCW over onze bevindingen en ontwikkelingen. Hierna zullen nog de laatste testmiddagen en gesprekken plaatsvinden met ons netwerk van onderwijsvernieuwers. Ook gaan we verder in gesprek met onze potentiële kartrekkers. Wij hopen in de laatste fase het eigenaarschap over de scenario’s over te kunnen dragen aan het onderwijsveld.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/update-scenarios-innovatieimpuls-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/update-scenarios-innovatieimpuls-onderwijs/