Drie voorstellen winnen 50.000 euro voor beter burgerschaps-
onderwijs

Naast de bedenkers van de Blanco Methode, die tijdens het burgerschapsfestival een cheque ter waarde van 50.000 euro in ontvangst mocht nemen om hun idee voor beter burgerschap verder uit te werken, waren er nog twee van zulke bedragen beschikbaar voor de winnaars van de publieksstemming. De bedenkers van The Matrix en #NoBullshit! zijn de gelukkigen! Ook zij gaan de komende tijd aan de slag om hun ideeën voor beter burgerschap verder uit te werken.


header_img
De Blanco Methode wint 50.000 euro

De bedenkers van de Blanco Methode nemen tijdens het burgerschapsfestival een cheque van 50.000 euro in ontvangst.

Maker: Jeroen Kraan

Rechten:

Download
De bedenkers van de Blanco Methode nemen tijdens het burgerschapsfestival een cheque van 50.000 euro in ontvangst.
20 mei 2019

Eind maart vond er bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een burgerschapsfestival++BurgerschapsfestivalHet burgerschapsfestival was de afsluiting van een reeks bijeenkomsten waarin studenten, docenten en schoolleiders samenwerkten aan beter en inspirerender burgerschap. Lees hier meer over het project BurgerschapLabs dat KL samen met ecbo ontwikkelde. plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden studenten en docenten uit heel Nederland vijftien zelfontwikkelde plannen voor beter burgerschapsonderwijs. Minister Ingrid van Engelshoven was aanwezig en overhandigde aan het team dat de ‘Blanco Methode’ bedacht een cheque van maar liefst 50.000 euro om hun idee verder uit te werken.

De bedenkers van de Blanco Methode willen een nieuwe lesopzet voor burgerschap ontwikkelen waarbij studenten direct bij de inhoud van het lesprogramma worden betrokken. Op die manier wordt het vak meer vraaggericht en moet er een pro-actievere houding bij studenten ontstaan. De eerste afspraak tussen het ministerie van OCW en de bedenkers van de Blanco Methode om de doorontwikkeling van het voorstel te bespreken staat al gepland.

Winnaars van de publieksstemming

NaDe bedenkers van de Blanco Methode willen een nieuwe lesopzet voor burgerschap ontwikkelen waarbij studenten direct bij de inhoud van het lesprogramma worden betrokken.ast de juryprijs die minister Van Engelshoven tijdens het festival uitreikte, waren er via een publieksstemming nog twee geldprijzen te vergeven. De ideeën die de meeste stemmen van het publiek wisten binnen te halen zijn:

  • The Matrix biedt de mogelijkheid om burgerschap op een nieuwe manier vorm te geven met behulp van een database. In deze database kunnen studenten zelf opdrachten vinden met verschillende werkvormen. Doel is dat met behulp van een compleet ingerichte en gebruiksvriendelijke database studenten zelf actief met het vak aan de slag gaan, in plaats van achterover te leunen en de lesstof passief via de docent te ontvangen.
  • #NOBullshit!; De kracht van Burgerschap wil een landelijke campagne opstarten om het imago van burgerschap te verbeteren. Om te beginnen, willen ze af van de oubollige naam. Deze werkt volgens hen demotiverend en is verwarrend: “Gaat iemand me dan vertellen hoe ik een goede burger moet zijn?” De naam ‘bugerschap’ werkt volgens de bedenkers van #NOBullshit! demotiverend en is verwarrend: “Gaat iemand me dan vertellen hoe ik een goede burger moet zijn?” Het doel van de campagne is om ervoor te zorgen dat docenten en studenten het vak burgerschap weer serieus nemen en de kansen die het biedt te benutten. Een combinatie van een reclamespotje, een socialmediacampagne en een landelijke wedstrijd met de oproep voor een nieuwe naam voor het vak zijn het startschot om het imago van burgerschap te verbeteren.

 

 

Van idee naar beter burgerschap

De bedenkers van de winnende voorstellen worden binnenkort uitgenodigd om met medewerkers van het ministerie van OCW en andere betrokkenen de doorontwikkeling van huTijdens de bijeenkomsten van het BurgerschapLab is er veel positieve energie losgekomen bij studenten, docenten en onderwijsbestuurders en zijn er naast deze drie winnende ideeën nog twaalf voorstellen ontwikkeld die de moeite waard zijn om verder uit te werken.n voorstel te bespreken. Om deze ideeën de mogelijkheid te bieden echt meters te maken met hun uitwerking, is een kickstartbedrag van 50.000 euro per voorstel beschikbaar. De komende maanden gaan medewerkers van het Ministerie van OCW samen met de bedenkers van de drie winnende voorstellen aan de slag om hen te helpen hun ideeën te realiseren.

Tijdens de bijeenkomsten van het BurgerschapLab is er veel positieve energie losgekomen bij studenten, docenten en onderwijsbestuurders en zijn er naast deze drie winnende ideeën nog twaalf voorstellen++Nog twaalf voorstellenIn deze eindpublicatie van het Burgerschaplab worden alle ideeën uitgebreid beschreven.  ontwikkeld die de moeite waard zijn om verder uit te werken. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor meer inspirerend en stimulerend burgerschapsonderwijs.

Wil je meer weten over de BurgerschapLabs of ben je benieuwd naar manieren om goede ideeën voor onderwijsvraagstukken op te halen bij de directe betrokkenen? Neem contact op met Dennis van den Berg via db@kl.nl.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/drie-voorstellen-winnen-50-000-euro-voor-beter-burgerschapsonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/drie-voorstellen-winnen-50-000-euro-voor-beter-burgerschapsonderwijs/