Kennisland start zoektocht naar schoolmakers in Amsterdam

Iedereen kan binnenkort een idee aandragen voor een nieuwe school of onderwijs- vernieuwing in Amsterdam. Op 22 april 2015 gaat Onze Nieuwe School van start, een zoektocht naar nieuwe schoolmakers die de verwachte leerlingengroei in Amsterdam kunnen opvangen.


header_img
Voorbeeld idee Onze Nieuwe School

Maker: Kennisland

Rechten:

22 april 2015

Amsterdammers kunnen vanaf vandaag++Let op:Je kunt op twee manieren meedoen: je kunt een los idee aandragen of een plan indienen. Alleen met een ingediend plan doe je officieel mee met de challenge. Indienen kan tot 14 augustus 2015 23:59 uur. op www.onzenieuweschool.nl hun ideeën aandragen voor nieuwe scholen. Serieuze initiatiefnemers gaan zelfs een heel traject in om die school of dat onderwijsinitiatief daadwerkelijk te realiseren. Via een publieksstemming en een jury onder leiding van onderwijspublicist Aleid Truijens, kiest Amsterdam de meest kansrijke initiatieven. Deze initiatieven worden met hulp van onderwijsexperts klaargestoomd om echt ontwikkeld te worden. De meest levensvatbare plannen gaan daarna de zogenoemde ‘kraamkamer’ in en kunnen vervolgens echt gaan bouwen aan nieuwe plekken in het Amsterdamse onderwijs. 

De kraamkamer is ontwikkeld op verzoek van de gemeenteraadsleden Toonk (VVD), Paternotte (D66) en Shahsavari (CDA). Kennisland begeleidt de zoektocht. Steeds meer ouders met kinderen besluiten in de stad te blijven wonen en het aantal schoolgaande kinderen blijft stijgen. Amsterdam moet in de komende tien jaar een groei van het aantal leerlingen van 9% in het basisonderwijs en 11% in het voortgezet onderwijs opvangen. De gemeente Amsterdam gaat de komende jaren het aantal plekken uitbreiden, en vraagt daarbij ook de hulp aan de Amsterdammers zelfDoe mee! Ga naar www.onzenieuweschool.nl en deel je idee of plan.. Deze nieuwe initiatieven komen bovenop de plannen die er nu al zijn voor het uitbreiden van het aantal plekken.

Kennislanders Willemijn, Jurjen, Marcel en Chris zijn betrokken bij het project:

“Amsterdam zit in een luxepositie. In een groot deel van Nederland daalt het aantal leerlingen en worden scholen uitgedaagd met minder middelen hetzelfde te doen. Amsterdammers krijgen nu juist de kans hun eigen nieuwe scholen te stichten. Wij gaan op zoek naar schoolmakers om aan al die nieuwe leerlingen een goeie plek te bieden.”

Elke Amsterdammer kan vanaf vandaag (22 april) tot 15 augustus op www.onzenieuwschool.nl een idee aandragen of een plan indienen voor een nieuwe school of onderwijsinitiatief. Bestaande scholen, (groepen) ouders, burgers en maatschappelijke initiatiefnemers kunnen hun plan pitchen. Vervolgens mogen Amsterdammers tot 23 augustus stemmen welke initiatiefnemer zijn plan mag pitchen op de presentatiedag op 31 augustus. De jury bepaalt dan welke plannen verder uitgewerkt kunnen worden.

Bij die uitwerking worden initiatiefnemers ondersteund door onderwijsexperts en studenten. In totaal worden drie of vier nieuwe onderwijsinitiatieven gerealiseerd. De Gemeente Amsterdam ziet dit project niet alleen als middel om tot meer onderwijsplaatsen te komen, maar ook om te leren wat er bij het stichten van een (ver)nieuwe(nde) school komt kijken en waar schoolmakers tegenaan lopen. Kennisland trekt hier samen met de gemeente, het ministerie van OCW, ouders, leraren, schoolbestuurders en leerlingen conclusies uit.

Doe mee! Ga naar www.onzenieuweschool.nl en deel je idee of plan.
Lees hier meer over het project of bekijk de oproep van wethouder Kukenheim:

 

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-start-zoektocht-naar-schoolmakers-in-amsterdam/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-start-zoektocht-naar-schoolmakers-in-amsterdam/