Nieuw project: Toekomstvisie zorgcentrum De Buitenhof

Zorgcentrum De Buitenhof voldoet niet goed meer aan de eisen, behoeften en wensen van de gebruikers en de omgeving van nu én in de toekomst. De komende maanden voeren we actieonderzoek uit om tot een gedragen toekomstvisie voor De Buitenhof te komen en de gemeenschap rond het zorghuis te versterken.


header_img
De Buitenhof

De ingang van zorgcentrum De Buitenhof

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
De ingang van zorgcentrum De Buitenhof
22 oktober 2018

Zorgcentrum De Buitenhof in de Amsterdamse wijk Buitenveldert voldoet in de huidige staat niet goed meer aan de eisen, behoeften en wensen van de mensen die er wonen en werken. Daarbij is het gebouw verouderd en is er weinig verbinding met buurtbewoners, ondernemers en organisaties in de buurt. Met het oog op vernieuwing van De Buitenhof heeft zorgorganisatie Cordaan aan Kennisland gevraagd om een toekomstvisie voor De Buitenhof te ontwikkelen die inspeelt op ontwikkelingen in de zorg en op stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam. Om tot een gedragen toekomstvisie te komen, voeren we actieonderzoek uit.

Het actieonderzoek++ActieonderzoekActieonderzoek is een vorm van onderzoek die leren en veranderen combineert. De actieonderzoeker richt zich niet alleen op onderzoek, maar ontwerpt al handelend ook oplossingen (om vervolgens weer te onderzoeken of die het gewenste effect bereiken). is erop gericht om beter te begrijpen wat de behoeften zijn op het gebied van wonen, zorg en fijn oud worden in de wijk van zowel buurtbewoners rondom De Buitenhof, als medewerkers van Cordaan, Stadsdeel Zuid en uiteraard de bewoners van het zorgcentrum. Door verhalen op te halen bij uiteenlopende betrokkenen genereren we brede kennis die als input dient voor het ontwerp van een lonkende toekomstvisie. Tegelijkertijd bouwen we aan een actieve, lerende gemeenschap, door samen met een groep van betrokkenen de toekomstvisie te ontwerpenDe Buitenhof groeit uit tot een plek voor verbeelding en experiment, een voorloper in de zorg. en gedurende het proces aan hun probleemoplossend en innoverend vermogen te werken.

De Buitenhof: voorloper in de zorg

In een volgende fase van het project brengen we de toekomstvisie in de praktijk. Aan de hand van de scenario’s zullen we in samenwerking met alle betrokken partijen enkele experimenten starten om te testen en te ervaren hoe de beoogde veranderingen eruit kunnen zien en hoe deze kunnen werken. De Buitenhof groeit zo uit tot een plek voor verbeelding en experiment, waar bewoners, studenten, medewerkers, buurtbewoners en ondernemers continu samen blijven praten, leren en oefenen met het vormgeven van hun eigen gemeenschap. De Buitenhof is daarmee een voorloper in de zorg van de toekomst.

Woon of leef je in de buurt van De Buitenhof en deel jij graag je verhaal? Neem dan contact op met Koko Herder via kh@kl.nl.

Kijk voor meer informatie over het project op de projectpagina.

 

Beeldmerk Toekomstvisie De Buitenhof
Beeldmerk Toekomstvisie De Buitenhof

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-toekomstvisie-zorgcentrum-de-buitenhof/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-toekomstvisie-zorgcentrum-de-buitenhof/