Maak je Stad!-publicatie: aanbevelingen en praktische tips voor het stimuleren van stadmakers

Het ontwikkeltraject van Amsterdammers, Maak je Stad! zit er alweer een tijdje op. Tijdens het programma deden we belangrijke inzichten op over het ondersteunen van stadmakers in samenwerking met de gemeente, en de meer praktische organisatie van een ontwikkeltraject. In deze publicatie vind je aanbevelingen en praktische tips.

Download
Publicatie
header_img
Bloei en Groei

Bloei & Groei opent met behulp van Amsterdammers, Maak je Stad! een tweede tuin in Amsterdam-Zuidoost om vrouwen te versterken.

Maker: Anke Teunissen

Rechten:

Original

Download
Bloei & Groei opent met behulp van Amsterdammers, Maak je Stad! een tweede tuin in Amsterdam-Zuidoost om vrouwen te versterken.
08 augustus 2018

Amsterdam was in 2016-2017 de meest innovatieve stad van Europa. De Europese Commissie kende de stad de iCapital-award toe op basis van het ingediende voorstel Accelerating Amsterdam’s Assets++Amsterdam ApproachKennisland stelde dit voorstel op samen met de gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en Waag, met ondersteuning van Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. De unieke ‘Amsterdam Approach’ wordt gekenmerkt door de manier waarop de gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners samenwerken aan technologische en sociale innovatie. . Het prijzengeld dat met de titel gemoeid was, werd gebruikt om in 2017-2018 in het programma Amsterdammers, Maak je Stad! 36 vernieuwende stadmakersinitiatieven++Maak kennis met de voormalig deelnemersOp de website van Amsterdammers, Maak je Stad! kun je meer lezen over de initiatieven die deelnamen aan het ontwikkeltraject. tZowel versterking als versnelling van stadmakers is gebaat zijn bij een gebiedsgerichte benadering: wat nieuw en innovatief is in Amsterdam-Noord, is wellicht minder nieuw of innovatief in De Pijp.e versterken en versnellen. Zij ontvingen een financiële bijdrage en volgden gedurende zes maanden workshops en trainingen om hun project verder te brengen. Tijdens het programma leerden we belangrijke lessen over het ondersteunen van stadmakers, het samenwerken met de gemeente op het gebied van bottom-upinnovatie, en de praktische organisatie van een accelerator-traject. In deze publicatie zijn de belangrijkste inzichten op een rij gezet.

De publicatie++Publicatie ontwikkeltraject Amsterdammers, Maak je Stad!Bekijk de publicatie hier. bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats worden inzichten en aanbevelingen geformuleerd om de ondersteuning van stadmakers en het innovatie-ecosysteem van Amsterdam verder te versterken. De aanbevelingen komen enerzijds voort uit de analyse van maandelijkse check-ins++Dynamisch evaluerenDoor middel van een korte vragenlijst over de leerdoelen van de deelnemers, hun voortgang en de connecties die werden gelegd, kregen we inzicht in de ontwikkeling, uitdagingen en vragen waar de stadmakers mee te maken hadden. Uitgangspunt voor de check-ins was de methode van dynamisch evalueren, ook wel Feed Forward genoemd. Daarbij worden evaluatie-resultaten gedurende het project verwerkt en gebruikt om het project verder vorm te geven. Lees meer. met de deelnemende stadmakers en gesprekken van de uitvoerende teamleden van Kennisland, Waag en Pakhuis de Zwijger met de stadmakers. Anderzijds komen de aanbevelingen voort uit observaties van de teamleden en de partnerorganisaties over het ontwikkeltraject als geheel. Zo komt aan bod dat zowel versterking als versnelling van stadmakers gebaat is bij een gebiedsgerichte benadering: wat nieuw en innovatief is in Amsterdam-Noord, is wellicht minder nieuw of innovatief in De Pijp. En bijvoorbeeld ook dat de gemeente stadmakersinitiatieven niet alleen uit budgetten voor burgerparticipatie zou moeten ondersteunen, maar juist ook vanuit innovatiebudgetten. Dat sluit aan bij de overtuiging dat stadmakers bijdragen aan innovatie.

Vervolgens wordt op meer operationeel niveau beschreven hoe het ontwikkeltraject is opgezet, zodat dit ook elders herhaald en verbeterd kan worden. Onder andere staat er in een stappenplan uitgelegd hoe de inschrijvingsprocedure en de selectie van de deelnemers verliep. Zo bestond een van de stappen uit intakegesprekken met de deelnemers om inzicht te krijgen in wat de deelnemers wilden bereiken met het ontwikkeltraject. Ook staat er dit deel van de publicatie omschreven hoe de workshops en trainingen voor de stadmakers zijn ontworpen, hoe zij zijn begeleid bij de communicatie over hun initiatieven, en hoe de samenwerking tussen de netwerkpartners van Maak je Stad! eruit zagNiemand minder dan Koning Willem-Alexander en de voormalig Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen mochten de eerste exemplaren van de publicatie in ontvangst nemen..

De publicatie werd feestelijk overhandigd tijdens een wel heel bijzonder bezoek++Bijzonder bezoek Lees hier meer over het bezoek van Koning Willem-Alexander en burgemeester Jozias van Aartsen.. Niemand minder dan Koning Willem-Alexander en de voormalig Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen mochten de eerste exemplaren in ontvangst nemen tijdens een werkbezoek aan enkele voormalig deelnemers van Amsterdammers, Maak je Stad!.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Maak je Stad!-programma? We gaan graag met je in gesprek over de werkzame principes uit het ontwikkeltraject en hoe je die kunt vertalen naar je eigen praktijk. Neem contact op met Dave van Loon.

Download de publicatie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/maak-je-stad-publicatie-aanbevelingen-en-praktische-tips-voor-het-stimuleren-van-stadmakers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/maak-je-stad-publicatie-aanbevelingen-en-praktische-tips-voor-het-stimuleren-van-stadmakers/