SINN Meetup #13: ‘Gevangen in schuld’

Hoe zorgen we ervoor dat schulden een succesvolle terugkeer naar de maatschappij niet in de weg staan?


Tijd

20:00

Locatie
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

26 januari 2015

Schulden zijn van grote invloed op iemands leven. Moeite met het vinden van een baan of een huis, spanningen in relaties en stress behoren veelal tot de dagelijkse realiteit. Wanneer iemand in het verleden een strafbare feit(en) gepleegd heeft, maakt dit een schuldsituatie vaak extra complex. Bijvoorbeeld omdat ook verslaving een rol speelt.

Aanzienlijke schulden bemoeilijken het werk van reclasseringsmedewerkers en maken daarmee een succesvolle terugkeer in de maatschappij bijzonder lastig. Hoge schulden van 20.000 euro of meer zijn eerder regel dan uitzondering. Door alle incassomaatregelen ligt het inkomen vaak ver onder het wettelijk bijstandsniveau. Niet geheel verwonderlijk neemt het risico op recidive daarom ook toe naarmate men hoge schulden heeft.

Uit recent onderzoek van de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) blijkt dat er nauwelijks passende ondersteuning is voor (verslavings)reclasseringscliënten met problematische schulden en dat zij te vaak ‘gevangen zitten’ in onoplosbare schuldsituaties. Een wetsvoorstel om de eigen bijdrage van gevangen naar 16 euro per dag te verhogen, zou deze situatie verergeren; ex-gedetineerden verlaten de gevangenis met nog meer schuld.

Tijdens deze SINN Meetup++SINNFrontrunners in sociale innovatie komen bijeen om de krachten te bundelen. Zie verder presenteren onderzoekers Nadja Jungmann en Anneke Mengers (Hogeschool Utrecht) de belangrijkste bevindingen van hun rapport, Gevangen in Schuld. Met (ervarings)experts duiden we de problematiek in de Amsterdamse praktijk en gaan we in gesprek over oplossingen. Ervaringsdeskundige Olleven Nelom deelt zijn persoonlijke verhaal. Namens de reclassering is Edwin ten Holte (directeur Stichting Verslavingsreclassering GGZ) aanwezig om te reageren.

  • Stichting BONJO is een samenwerkingsverband van actieve burgers en organisaties die zich vrijwillig inzetten ten behoeve van (ex-)gedetineerden en hun relaties. Met hun initiatief ‘huisbewaring’ zorgen zij er in Amsterdam voor dat (kort) gedetineerden hun sociale huurwoning niet kwijtraken voordat ze vrijkomen. In samenwerking met woningcorporatie Ymere zorgt BONJO voor een tijdelijke huurovereenkomst, zodat bijvoorbeeld studenten in deze woningen gehuisvest worden.
  • Met het project ‘Een Nieuwe Start‘ helpt Humanitas ex-gedetineerden hun leven weer op orde te krijgen door ze persoonlijk te begeleiden na hun vrijlating. Zo geven ex-gedetineerden tegen een kleine vergoeding workshops en voorlichting aan jongeren op scholen.

Moderator: Fleur de Vries

Toegang is gratis. Meld je voor dit programma aan door bovenaan deze pagina op de rode knop ‘reserveer’ te klikken.


Draag jij ook bij aan maatschappelijke vernieuwing of wil je jouw ideeën voor of ervaring met een (andere) aanpak van schuldenproblematiek delen? Kom dan naar de avond van het Sociale Innovatie Netwerk Nederland (SINN). Vanuit deze bundeling van krachten werken we aan versnelling van nieuwe oplossingen voor complexe sociale vragen.

SINN is een netwerk van mensen en organisaties die maatschappelijke uitdagingen op nieuwe manieren willen aanpakken. Wij geloven dat we de samenleving anders kunnen en moeten vormgeven: beter, socialer en met meer ruimte voor de potentie van mensen. Daarom experimenteren we met andere methodes en ontwikkelen we nieuwe concepten en initiatieven.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/sinn-meetup-13-gevangen-schuld/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/sinn-meetup-13-gevangen-schuld/