Kennisland ontwerpt Pioniersgids over pionieren in het onderwijs

Hoe kunnen leraren hun ideeën voor de verbetering van onderwijs zelfstandig realiseren? Kennisland ontwerpt de Pioniersgids Onderwijs Pioniers: een open, online en vrij toegankelijk handboek met vijf ondersteunende stappen die helpen om onderwijsideeën werkelijkheid te maken.


27 januari 2015

Onderwijsvernieuwing is hot. Docenten en schoolleiders in het po, vo en mbo kunnen op allerlei manieren aan de slag om in de eigen context het onderwijs te vernieuwen: dikke boeken lezen, dure goeroes inhuren, een lange cursus volgen. Of gewoon zelf aan de slag. Voor deze laatste categorie zijn nog weinig gereedschappen beschikbaar. Hoe begin je nou? En met wie?

Kennisland en samenwerkingspartner Onderwijscoöperatie hebben over deze vragen veel ervaring opgedaan aan de hand van het programma Onderwijs Pioniers. Maar per jaar kunnen slechts 45 leraren en schoolleiders deelnemen aan het programma.

Daarom ontwerpt Kennisland de Pioniersgids: een open, online en vrij toegankelijk handboek met vijf ondersteunende stappen die helpen om onderwijsideeën werkelijkheid te maken. Hierdoor worden de huidige, beschikbare kennis en ervaringen uit vijf jaar Onderwijs Pioniers voor en door leraren beter en duurzamer ingezet, uitgewisseld, gebruikt en gedeeld. Op basis van de geleerde lessen, gebruikte strategieën, verhalen en tips van Pioniers uit het Onderwijs Pioniers-programma biedt de Pioniersgids handvatten bij het onderzoeken van de verandervraag, het genereren en testen van ideeën en het verbeteren en het verduurzamen van onderwijsvernieuwing++Wat doet Kennisland nog meer op het gebied van onderwijsvernieuwing?. Door de Pioniersgids online en open toegankelijk te maken worden ook leraren en schoolleiders buiten onderwijsinnovatieprogramma’s ondersteund in het realiseren van hun idee.

De Pioniersgids komt tot stand in een samenwerking tussen Kennisland, de Onderwijscoöperatie, social designer Lisa Hu en Concept Coach Emer Beamer. De Pioniersgids wordt gefinancierd door het NSVP.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-ontwerpt-crash-course-pionieren-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-ontwerpt-crash-course-pionieren-het-onderwijs/