Nieuw project: Pioniers in nieuwkomers-
onderwijs

Onderwijs voor nieuwkomers vormt een complex vraagstuk. Van docenten wordt veel gevraagd en vaak is het pionieren. Kennisland gaat deze pioniers in het nieuwkomersonderwijs begeleiden om van elkaar te leren aan de hand van lokale vraagstukken en op die manier regionale netwerken te versterken.


header_img
Fatima droomt ervan om dokter te worden

Syrische en Libanese kinderen in de Klas.

Maker: Department for International Development

Rechten:

Original

Download
Syrische en Libanese kinderen in de Klas.
13 maart 2018

Er is een grote diversiteit aan nieuwkomersleerlingen en hetzelfde geldt voor de scholen waar deze leerlingen les krijgen. Van leerkrachten vraagt het ervaring, lef, interculturele vaardigheden en improvisatievermogen om een veilig leerklimaat te creëren voor deze kinderen. Dit maakt onderwijs voor kinderen van vluchtelingen een ingewikkelde kwestie. Kennisland werkte al eerder aan slimmer nieuwkomersonderwijs++Slimmer nieuwkomersonderwijsKennisland werkte al eerder aan het verbeteren van nieuwkomersonderwijs en organiseerde hiervoor leerbijeenkomsten waar leerkrachten geprikkeld werden om kennis met elkaar te delen en samen te werken. Lees hier meer. en gaat nu verder met het ondersteunen van pionierende leraren in het nieuwkomersonderwijs++Pioniers in nieuwkomersonderwijsKennisland zet zich in voor onderwijs voor een inclusieve samenleving. In project Pioniers in nieuwkomersonderwijs werken we hieraan. Lees hier meer over hoe we dat doen. .

Kennisland gaat in twee regio’s de lerende gemeenschap rondom nieuwkomersonderwijs vergroten en verstevigen. Door leraren, opleiders en relevante organisaties per regio samen te brengen, stellen we hen in staat om van elkaars kennis, ervaringen, best practices en worstelingen te leren. Aan de hand van vraagstukken die lokaal spelen, worden samenwerkingen versterkt.

Heb je interesse in deze aanpak of wil je zelf een nieuwkomerspioniersnetwerk oprichten in je schoolbestuur of regio? Neem dan contact met ons op. We delen graag de kennis die we in dit programma opdoen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-pioniers-in-nieuwkomersonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-pioniers-in-nieuwkomersonderwijs/