Vliegende start van het schooljaar bij het Leraren- OntwikkelFonds

Op donderdag 8 september werd het schooljaar afgetrapt met een nieuwe lichting energieke en vernieuwende leraren uit het primair, voortgezet en mbo-onderwijs tijdens het LOF-Lerarenlab.


18 september 2016

Deze nieuwe lichting sloot zich aan bij de leraren die afgelopen schooljaar al waren gestart. Kennisland startte acht jaar geleden de voorloper van het LOF, het Onderwijs Pioniers-programma++Onderwijs PioniersTijdens het Lerarencongres in 2015 werd het LerarenOntwikkelFonds gelanceerd als opvolger van Onderwijs Pioniers. Lees meer, met tien leraren. Dit Lerarenlab bracht maar liefst 250 leraren en ongeveer 45 van hun schoolleiders samen, waarmee zichtbaar werd dat het initiatief is uitgegroeid tot een aanzienlijk onderwijsvernieuwingsproject++KL en onderwijsZie hier wat KL nog meer doet op het gebied van onderwijsvernieuwing..

De ochtend werd ingezet door leraar en Onderwijs Pionier Jan van de Ven die de missie van het LerarenOntwikkelingsFonds duidde. Namelijk door middel van financiële armslag, persoonlijke ontwikkeling en netwerkontwikkeling ondersteuning en ruimte realiseren voor innovatieve leraren om eigenhandig het onderwijs te verbeteren. Vervolgens sprak Jelmer Evers de groep toe vanuit zijn praktijkervaring als pionierende leraar. Hij benadrukte het belang van leren en vernieuwen binnen netwerken, waarbij hij onder meer zijn initiatief flipping the classroom als voorbeeld aanhaalde.

De ochtend werd afgesloten met een netwerkmarktplaats waarbij de deelnemers met elkaar in dialoog gingen over hun missie als onderwijzer om elkaar te inspireren en mogelijke raakvlakken of hulpbronnen te ontdekken. Deze snelkookpan voor het maken van nieuwe contacten creëerde zichtbaar veel enthousiasme en energie bij de deelnemers.

Na de lunch werd de groep in expeditiegroepjes verdeeld onder hun coaches. Verschillende methodieken werden gehanteerd om vernieuwingsmissies helder te krijgen, te leren van elkaar en duurzame initiatieven te realiseren. De dag werd afgesloten met een borrel door een groep voldane en opgeladen leraren klaar om zich verder te verdiepen in het pionieren.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/vliegende-start-van-het-schooljaar-bij-het-lerarenontwikkelfonds/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/vliegende-start-van-het-schooljaar-bij-het-lerarenontwikkelfonds/