Nieuw project: Slimmer nieuwkomers- onderwijs

Hoe zorgen we voor kwalitatief goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen? Hoe maken we beter gebruik van de expertise en kennis die er op dit thema al is en hoe kunnen we het veld slimmer organiseren?


header_img
Juf Kiet

Still uit de film ‘De Kinderen van juf Kiet’ over de nieuwkomersgroep op een school in Hapert.

Maker: Lataster Films

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Still uit de film ‘De Kinderen van juf Kiet’ over de nieuwkomersgroep op een school in Hapert.
21 oktober 2016

Geïnspireerd op onze onderwijsprogramma’s++KL en onderwijsZoals Onderwijs Pioniers en Waaghalzen. werken we samen met LOWAN++LOWANLOWAN adviseert scholen in po en vo over onderwijs aan nieuwkomers, de wet- en regelgeving, financiering en de onderwijspraktijk. De LOWAN-adviseurs zijn daarnaast het aanspreekpunt van overheid en organisaties die te maken hebben met het onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. aan het verbeteren van nieuwkomersonderwijs++NieuwkomersonderwijsOnderwijs aan migranten- en vluchtelingenkinderen.. We organiseren leerbijeenkomsten zodat leerkrachten met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen en samen kunnen onderzoeken hoe ze nog beter onderwijs aan deze specifieke doelgroep kunnen geven.

Tijdens leerbijeenkomsten prikkelen we de leerkrachten om kennis met elkaar te delen en samen te werken aan een infrastructuur van samen leren en ontwikkelen. We stimuleren persoonlijk leiderschap, professionaliteit en een cultuur van effectief praktijkkennis opbouwen en uitwisselen.

Lees op de projectpagina meer over hoe we de documentaire ‘De Kinderen van juf Kiet’ inzetten en leraren tot ambassadeurs maken om het nieuwkomersonderwijs naar een hoger plan te tillen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-slimmer-nieuwkomersonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-slimmer-nieuwkomersonderwijs/