Nieuw project: Spring High Expeditie

Hoe kunnen school en buurt samen leren over de uitdagingen van de wijk? We gaan in Amsterdam Nieuw-West op expeditie met leerlingen, leraren, ouders, buurtbewoners, ondernemers en gemeente op zoek naar oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken in het klein.


header_img
Spring High Expeditie

Samen met leerlingen op expeditie!

Maker: Betul Arslan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Download
Samen met leerlingen op expeditie!
20 oktober 2016

Kennisland gaat dit schooljaar met leerlingen en leraren van Spring High in Amsterdam Nieuw-West op expeditie om samen met ouders, buurtbewoners, ondernemers, gemeente en andere betrokkenen op zoek te gaan naar oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken++Onderwijs en social labsDe Expeditie is geïnspireerd op onze onderwijsvernieuwings- programma’s en social labs in binnen- en buitenland. in het klein.

Tijdens de Expeditie trekken leerlingen en docenten Amsterdam Nieuw-West in om samen met andere betrokkenen (ondernemers, gemeente, buurtbewoners, maatschappelijke organisaties) op zoek te gaan naar oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken. Dit schooljaar staan drie vragen centraal die relevant zijn voor Spring High en voor Nieuw-WestDe stad als leeromgeving: samen op ontdekkingstocht naar grootstedelijke vraagstukken in het klein.:

  • Hoe krijgen we kinderen in Nieuw-West in beweging?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de wijk schoner wordt?
  • Hoe krijgen we meer toeristen naar Amsterdam Nieuw-West?

Leerlingen werken met de buurt aan maatschappelijke vraagstukken en oefenen met het doen van onderzoek. Tegelijkertijd wordt er door de Expeditie een lerende gemeenschap gebouwd rondom de school en de andere betrokkenen in de wijk.

Lees verder over hoe de Spring High Expeditie waarde toevoegt aan de buurt die verder reikt dan het onderwijs.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-spring-high-expeditie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-project-spring-high-expeditie/