Onze lopende projecten en de coronacrisis

De wereld is in de ban van de coronacrisis en die raakt ook onze projecten. Sommige projecten of onderdelen daarvan kunnen gewoon doorgaan, andere moeten we uitstellen of via online kanalen en oplossingen voortzetten. In dit artikel lees je welke gevolgen de coronacrisis heeft voor dertien van onze lopende projecten.


header_img
Leeg kantoor

Ons kantoor is dan misschien leeg, maar veel van onze projecten gaan gewoon door!

Maker: Kennisland

Rechten:

Ons kantoor is dan misschien leeg, maar veel van onze projecten gaan gewoon door!
9 april 2020

We doen er alles aan om de gevolgen van de crisis te beperken. Bovendien doen we nu veel ervaring op met allerlei digitale tools en het organiseren van online bijeenkomsten. De kennis die we daarover vergaren zullen we uiteraard ook delen. Staat het project waar je bij betrokken bent er niet tussen? Neem dan voor vragen contact op met de projectleider of via info@kl.nl

Leven Lang Leven

Het programma Leven Lang Leven bouwt aan een beweging rondom fijn oud worden. Van januari tot maart kwamen de ideeën voor een andere, positievere blik op oud worden vanuit het hele land binnen. De Leven Lang Leven-jury selecteerde er twaalf voor het pioniersprogramma, waarin de initiatiefnemers leren van experts en elkaar. De pioniers ontwikkelen hun plannen verder, brengen prototypes in de praktijk en zoeken verbinding. Oorspronkelijk startte het pioniersprogramma op 15 april en duurde het tot oktober. Vanwege de coronacrisis start het pioniersprogramma met een (online) bootcamp op 5 juni en is de slotbijeenkomst in december 2020. De coronacrisis versterkt de toch al niet geringe motivatie van de initiatiefnemers.De coronacrisis versterkt de toch al niet geringe motivatie van de initiatiefnemers. Er lijkt een herwaardering te zijn in de samenleving voor alle medewerkers in de zorg. De pioniers zien dit vooral ook als momentum om zorg, en daarmee het leven van veel ouderen, beter te organiseren. Houd de website van Leven Lang Leven in de gaten voor updates.

Dynamische evaluatie werken in de zorg 

De dynamische evaluatie van het actieprogramma Werken in de zorg van VWS onderzoekt hoe de governance van het actieprogramma werkt. Het is een dynamische evaluatie omdat de evaluatie niet achteraf, maar gedurende het programma plaatsvindt. Op deze manier bereiken we de grootste impact, want het actieprogramma stuurt bij op basis van die evaluatie. De dynamische evaluatie is op dit moment aan het einde van de tweede fase, waarin we alle partijen interviewden. De volgende fase zou actieonderzoek zijn, waarin we in combinatie met de opbrengsten uit de eerste fase tot acties komen om de governance te verbeteren. De coronacrisis gooit roet in het eten en zonder fysieke bijeenkomsten starten we voorlopig niet met de volgende fase. Omdat er nu zoveel gebeurt in de zorg dat van invloed is op het actieprogramma Werken in de zorg is een pas op de plaats gewenst. Betrokkenen bij het actieprogramma hebben nu wel iets anders aan hun hoofd. Hier hebben wij alle respect voor. Het onderzoek staat on holdBetrokkenen bij het actieprogramma Werken in de zorg hebben nu wel iets anders aan hun hoofd. Hier hebben wij alle respect voor.

Actieonderzoek leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

In dit actieonderzoek onderzoeken we veelbelovende voorbeelden van vernieuwend opleiden in de zorg met als doel een nieuwe innovatieve leerwerkplek te ontwikkelen. Aan de hand van interviews met docenten, studenten, zorgmanagers, werkbegeleiders en praktijkopleiders brachten we succesfactoren in kaart. Vervolgens organiseerden we zogenoemde leerlabs: bijeenkomsten waarin alle betrokkenen (in zorg en onderwijs) aan de slag gingen om van werkzame principes naar een nieuw ontwerp te komen. Het laatste leerlab kon fysiek niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar hebben we via Skype en telefonisch toch kunnen organiseren. De volgende fase is het daadwerkelijk opzetten van een nieuwe leerwerkplek binnen de verpleeghuiszorg. Deze nieuwe plek zou in september geïmplementeerd worden. Op dit moment zoeken we uit of dat nog haalbaar is.

European Social Innovation Competition: Reimagine Fashion

De European Social Innovation Competition staat in 2020 in het teken van pioniers in de mode-industrie met het thema ‘Reimagine Fashion’. Kennisland ontwikkelt dit jaar voor de achtste keer het volledige mentorprogramma dat de semi-finalisten van de competitie krijgen aangeboden. Het programma bestaat uit een intensief individueel coachingstraject in eigen land, toegang tot een internationale groep experts die de deelnemers ondersteunt bij specifieke vragen, en peer-to-peer leren. Als hoogtepunt dompelen deelnemers uit heel Europa zich onder in een vierdaagse academie waarvoor ze eerder altijd fysiek bij elkaar kwamen. De coronacrisis heeft grote impact op de mode-industrie++Grote impactIn Bangladesh zijn bijvoorbeeld al een miljoen werknemers in de kledingindustrie hun baan kwijtgeraakt door gecancelde orders voor grote internationale ketens zoals Primark, die daar tot op heden geen verantwoordelijkheid voor nemen. Lees hier meer, en hier ook., op de deelnemers aan de competitie en op de mogelijkheden van het mentorprogramma. We ontwerpen op dit moment scenario’s voor een deels fysiek en een volledig online mentorprogramma voor alle zestig deelnemers.We ontwerpen scenario’s voor een deels fysiek en een volledig online mentorprogramma voor alle zestig deelnemers.

Exploration: Stories of Bilbao

Voor het Wellbeing Project zoekt Kennisland in en om Bilbao naar de verbinding tussen innerlijk welzijn, gemeenschap en (lokale) cultuur. We luisteren naar verhalen uit Baskenland, waar een unieke geschiedenis van zowel onderdrukking, oorlog als veerkracht en innovativiteit de huidige moraal vormt. Tegelijkertijd gaan we met een lokaal team van Basken op zoek naar aanknopingspunten om lokale interventies te doen die innerlijk welzijn en onderlinge connectie kunnen vergroten of versterken. Onze bezoeken aan Bilbao zijn voorlopig uitgesteld, de samenstelling van een lokaal team gaat online verder.

Amsterdammers, Maak je stad!

De gemeente Amsterdam werkt aan democratische vernieuwing en experimenteert daarom met instrumenten die de zeggenschap en eigenaarschap van Amsterdammers vergroten, bijvoorbeeld door de inzet van buurtbudgetten. Omdat het belangrijk is van deze experimenten te leren en zo te werken aan duurzame democratische vernieuwing, werkt Kennisland samen met Waag en Pakhuis de Zwijger aan het programma Amsterdammers, Maak je Stad!. In dit programma staan praktijkgericht leren en onderlinge uitwisseling centraal. We ontwerpen leerbijeenkomsten waarin we ambtenaren, bewoners en andere belanghebbenden samenbrengen. Door de coronacrisis hebben we de keuze gemaakt om twee bijeenkomsten online vorm te geven en ook het slotevent zal online plaatsvinden.Door de coronacrisis hebben we de keuze gemaakt om twee bijeenkomsten online vorm te geven en ook het slotevent zal online plaatsvinden. Met deze relatief kleine aanpassingen kunnen we het programma toch voortzetten. 

Creativiteit voor complexe maatschappelijke vraagstukken

Hoe kunnen we bij het aanpakken van complexe maatschappelijk vraagstukken vernieuwende en creatieve initiatieven op een duurzame wijze integreren? Deze vraag staat centraal in het verkennend onderzoek dat Kennisland uitvoert in samenwerking met OM Spaces, de creatieve ontmoetingsplek van het Openbaar Ministerie. Na diverse interviews en gesprekken, organiseren we nu ontwerpsessies met betrokkenen om samen te komen tot nieuwe scenario’s die bijdragen aan een effectievere samenwerking en een meer duurzame inzet van creativiteit. Vanwege de Coronacrisis vinden deze ontwerpsessies online plaats. 

Broedplaats Amsterdam

Leraren zetten nu alles op alles om onderwijsJuist in deze tijd is vernieuwend leiderschap cruciaal. op afstand te organiseren. Er is enorm veel werk verzet en er gaat heel veel goed. Maar er zijn ook zorgen: kunnen we iedere leerling bereiken én aan het werk krijgen of houden? Daarnaast zoeken scholen nog naarstig naar de beste manier om examens af te nemen. Wij organiseren online bijeenkomsten om uit te wisselen hoe de verschillende leraren van verschillende scholen dit aanpakken, waar zij tegenaan lopen en welke hobbels zij al genomen hebben. Juist in deze tijd is vernieuwend leiderschap, wat in deze broedplaats centraal staat, cruciaal. Daar reflecteren we met de deelnemers op tijdens de online bijeenkomsten.

 


Een Broedplaats is een plek waar ambitieuze leraren de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en zelf leiding te nemen over onderwijsvernieuwingen. Tijdens een intensieve leergang werken zij aan persoonlijke ontwikkeling, vernieuwend vermogen en netwerkvorming, en experimenteren ze met vernieuwende initiatieven op kleinere en grotere schaal. Klik hier voor meer informatie over onze broedplaatsen.


Broedplaats Hoorn 

Ook in Hoorn draait alles nu om corona. De scholen en kinderopvangen zijn dicht en druk bezig om noodopvang te regelen en onderwijs op afstand te verzorgen. De Broedplaats Hoorn maakt een pas op de plaats, maar stopt niet. De slotbijeenkomst die voor 15 april gepland stond, verschuift naar medio juni, terwijl het jaarlijkse Broedplaats Hoorn Festival van mei naar september verhuist. De broedplaatsers vinden elkaar nog wel: virtueel spreken we in april en mei over nieuwe samenwerkingen en innovatieve vergezichten. Juist in tijden van crisis biedt de gemeenschap van de broedplaats houvast.Juist in tijden van crisis biedt de gemeenschap van de broedplaats houvast.

Broedplaats po-vo 

Bij verschillende scholen in Amsterdam hebben we verhalen opgehaald over de samenwerking tussen po en vo. Binnenkort publiceren we persoonlijke portretten vol ervaringen, dromen en aanknopingspunten voor de verbetering van die samenwerking. Mede door de coronacrisis en in samenspraak met de gemeente Amsterdam, pauzeren we dit project tijdelijk. We stonden op het punt om de eerste inhoudelijke bijeenkomst te ontwerpen voor leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals, maar de gemeente vindt dat we onze expertise zo snel mogelijk moeten inzetten om scholen te helpen bij het implementeren en uitvoeren van de noodplannen die er liggen rondom het lerarentekort.De gemeente vindt dat we onze expertise zo snel mogelijk moeten inzetten om scholen te helpen bij het implementeren en uitvoeren van de noodplannen die er liggen rondom het lerarentekort.We hopen hier dit schooljaar nog mee te kunnen beginnen.

R&D Broedplaats010

We houden contact met de vernieuwers van R&D Broedplaats010 door middel van wekelijkse check-ins. Ze wisselen onderling uit waar zij nu staan met hun onderwijs op afstand en waar ze tegenaan lopen. Ze uiten ook zorgen, bijvoorbeeld over hoe deze periode kan leiden tot meer kansenongelijkheid tussen leerlingen. Wij onderzoeken wat we kunnen doen om hen te begeleiden om als zelfstandige groep verder te gaan. De vraagstukken waar ze op verschillende scholen aan werkten liggen nu wel stil. Hopelijk kunnen ze die in september weer oppakken.

Junior mediation bij echtscheidingen

Juist voor kwetsbare kinderen in lastige thuissituaties is deze periode zwaar.Juist voor kwetsbare kinderen in lastige thuissituaties is deze periode zwaar. Dat dwingt ons om de aandacht te vestigen op problemen die er al waren, maar tot nu toe onvoldoende zichtbaar. Voor het project Junior mediation bij echtscheidingen volgen we jongeren die de stem van kinderen vertegenwoordigen bij echtscheidingen. Die jongeren interviewen we nu digitaal. Mediationgesprekken vinden pas weer plaats als de huidige coronamaatregelen worden opgeschort. 

Vernieuwingstraject Hongkong

Kennisland is betrokken bij het Teacher Fellowship van tien weken voor innovatieve Hongkongse leraren, maar helaas houdt het coronavirus ook Hongkong in zijn greep. Het is nog niet duidelijk of het programma verzet wordt naar volgend schooljaar, of dat elementen ervan in een online omgeving zullen plaatsvinden. Ons bezoek aan Hongkong half april gaat in ieder geval niet door en we hebben helaas ook de Nederlandse scholen, onderwijspioniers en innovatie-experts moeten afbellen voor de uitwisseling in Nederland in mei. Gelukkig reageerde iedereen begripvol en willen ze in een later stadium de Hongkongse leraren graag ontvangen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/onze-lopende-projecten-en-de-coronacrisis/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/onze-lopende-projecten-en-de-coronacrisis/